Kompleksowe
wykonawstwo budowlane

budynki wielkopowierzchniowe / budynki użyteczności publicznej / budynki mieszkalne /
wykonawstwo sieci zewnętrznych / budownictwo drogowe

Więcej

Prace remontowo-wykończeniowe

wykonujemy komplekoswe remonty pomieszczeń wraz z instalacjami wod.-kan.,
wentylacyjnymi oraz centralnego ogrzewania

Więcej

Wznoszenie budynków

budownictwo przemysłowe w tym wielkopowierzchniowe t.j. hale magazynowe, handlowe, produkcyjne, budynki usługowe, budynki użyteczności publicznej, budownictwo jedno i wielorodzinne

Więcej
Wstecz
Dalej
PRO-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k.

O firmie

Działalność spółki PRO-BUD Budownictwo

Spółka PRO-BUD Budownictwo Sp. z.o.o. Sp.K. z siedzibą przy ul. Zakładowej 8 w msc. Nowiny, powstała z przekształcenia spółki PRO-BUD S.C., istniejącej od 2007 r. Zarząd naszego przedsiębiorstwa posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej co bezpośrednio przekłada się na jakość wykonywanych przez nas prac. W pierwszej kolejności stawiamy nacisk na wykwalifikowany personel oraz zadowolenie każdego klienta, wierząc że te dwie kwestie wzajemnie się uzupełniają oraz decydują o powodzeniu każdego realizowanego przez nas przedsięwzięcia.

Profil działalności

Profil działalności spółki jest bardzo szeroki i obejmuje kompleksowe wykonawstwo budowlane, skupia się jednak na następujących sektorach:

  • budynki wielkopowierzchniowe: produkcyjne, usługowe, handlowe (hale przemysłowe, centra handlowe i usługowe),
  • budynki użyteczności publicznej,
  • budynki mieszkalne (jednorodzinne, szeregowe, wielorodzinne),
  • wykonawstwo sieci zewnętrznych (wodociągi, kanalizacja sanitarna, deszczowa),
  • budownictwo drogowe (drogi, place brukowe, betonowe),
  • działalność deweloperska.

Aktualności

Jako Generalny Wykonawca Rozpoczynamy budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową o powierzchni użytkowej 1621 m² przy ul. Parkowej 5 w Nowinach.

Inwestor: PRO-BUD Budownictwo


W ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach realizujemy dwie Hale Magazynowe Osadu Odwodnionego, budynek Stacji Odwadniania Osadu oraz Stację Kogeneracji z Kotłownią.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.

Generalny Wykonawca: Control Process S.A.


INWESTOR: PRO-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o. o. sp. k.ul. PARKOWA 5
26-052 NOWINY

www.novaparkowa.pl

Nasze realizacje

Specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowana kadra, a także doświadczenie w realizacji inwestycji powoduje, że Spółka jest wiarygodnym partnerem przy realizacji inwestycji.